Hakusanamainonta

Vaikka digitaalisen markkinoinnin pelikenttä muuttuu jatkuvasti, yksi keino pitää pintansa vuodesta toiseen. Hakusanamainonta on usein lyömätön keino tavoittaa uusia asiakkaita ja myydä lisää. Se johtuu luonnollisesti siitä, että sen avulla voit vastata suoraan kysyntään. 

Hakusanamainonnassa onnistuminen ei kuitenkaan ole itsestäänselvää. Jotta siinä voi onnistua täytyy osata melko monimutkaisen mainosjärjestelmän kommervenkit ja ymmärtää minkälaisia tarpeita ihmisillä on erilaisten hakujen takana. Suunnitelmallisuus ja ymmärrys kyseisestä toimialasta ja markkinasta on tärkeää, kun lähdetään kehittämään hakusanamainontaa.

+358 40 186 5278 / juliushjansson@gmail.com 

Kysy mitä vain hakusanamainonnasta!

Kysy mitä vain hakusanamainonnasta!

Tarvitsetko apua tai hyviä vinkkejä hakusanamainonnan kehittämiseen? Ota yhteyttä, voin auttaa tavalla tai toisella.

Pieni sparrailuhetki ja pari hyvää vinkkiä ei maksa mitään! 

Sisällysluettelo

Google Ads ja hakusanamainonta

Kun puhutaan hakusanamainonnasta, puhutaan useimmiten mainonnasta nimenomaan Googlessa. Googlella on hakukoneiden joukossa yhä reilusti yli 90 %:n markkinaosuus Suomessa. Useimmiten keskitytään siis Google Adsiin – vaikka ainakin suurimmat mainostajat tekevät hakusanamainontaa myös Bingissä. 

Google Adsin kautta hallitaan mainontaa muuallakin kuin Googlen hakukoneessa. Hakusanamainonnan lisäksi Google Adsin kattaa mainonnan YouTubessa, Gmailissa ja Googlen laajassa display-verkostossa, eli mobiiliaplikaatioissa ja verkkosivustoilla. Huolellisesti suunniteltu ja perusteellisesti rakennettu hakusanamainonta pelaa yhteen myös muiden mainoskanavien kanssa. 

Koska Google on hakukoneiden suvereeni markkinajohtaja ja Google Ads yleisin mainosjärjestelmä, tälläkin sivulla kirjoitetaan hakusanamainonnasta nimenomaan Google Adsissa. Samat periaatteet pätevät kuitenkin useimmiten myös Bingin mainosjärejstelmässä.

Mikä on tärkeää hakusanamainonnassa

  • Relevanssi: Onnistuminen perustuu siihen, että tarjotaan sitä mitä etsitään. Valittuja hakusanoja varten kirjoitetaan mainos, joka liittyy samaan aiheeseen ja mainosta klikanneet lähetetään sivulle, joka kertoo samaa tarinaa.Google Adsin “tekoäly” tarkkailee tätä ketjua hakusanoista sivustolle ja palkitsee paremmilla laatupisteillä niitä mainostajia, joilla kokonaisuus on kunnossa.

  • Mittaaminen: Hakusanamainonta on parhaimmillaan silloin, kun voidaan tarkalleen tunnistaa tuleeko tuloksia vai ei tai minkälaiset hakusanat niitä tuottavat. Se edellyttää että mittaaminen on mahdollista. Konversiot kuntoon siis! Kuitenkaan aina asia ei ole niin yksinkertainen: harva ostaa heti mainosta klikattuaan.

    Seuranta kannattaa siis rakentaa niin, että tunnistaa mainonnan vaikutuksen koko “asiakaspolun” varrella.Koko liiketoiminnan tuntemus: Hakusanamainonnan tekijän täytyy tuntea mainostajan liiketoimintaa myös suoraan hakusanamainontaan liittyviä hakuja, tuotteita ja ländärisivuja laajemmin. Se tietämys auttaa ymmärtämään tarpeita hakujen taustalla laajemmin. Esimerkiksi minkälaisessa tilanteessa hakuja tekevä ihminen yleensä on ja mitä hänen useimmiten täytyy saada tietää voidakseen päättää ostaako vai ei.

    Tuota ymmärrystä voi käyttää hakusanojen ryhmittelyssä, mainostekstien kirjoittamisessa ja sivuston sisältöjen suunnittelussa.

  • Jatkuva kehitys: Mainosjärjestelmät kehittyvät ja markkinat muuttuvat. Hakusanamainonnassa täytyy pysyä ajan hermolla, jotta voi käyttää esimerkiksi Google Adsin uusia ominaisuuksia ja toimintatapojen muutoksia hyödykseen.Lisäksi lähes kaikilla toimialoilla markkinatilanne elää: tulee uusia kilpailijoita, kysyntä muuttuu sesongin mukaan – tai jonkin ulkoisen tekijän vaikutuksesta. Mainonnassa täytyy reagoida muutoksiin ja tietää mitä kannattaa tehdä eri tilanteissa.

5 vinkkiä hakusanamainonnan ostajalle

Hakusanamainonnan ostajana voit onnistua sitä todennäköisemmin mitä paremmin tunnet hyvät toimintatavat, sen mikä on asiassa olennaista ja mitä asioita kannattaa seurata. Tässä 5 tärkeää asiaa, jotka kannattaa huomioida kun ostat hakusanamainontaa palveluna.

Edellytä läpinäkyvyyttä: Palvelun ostajan täytyy saada täysi näkyvyys hakusanamainonnan yksityiskohtiin. Mistä hauista tarkalleen maksetaan ja kuinka paljon?

Raportoinnin täytyy olla läpinäkyvää ja mainonnan operoijan kanssa keskustella siitä, miten toimintaa kehitetään. Jos esimerkiksi se, mihin hakuihin budjetti oikeasti menee ei ole selvillä, on tuota keskustelua vaikea käydä.

Osta riittävästi kehitystyötä: Onnistumisen edellytykset luodaan usein jo suunnitteluvaiheessa. Hakusanamainonnan “rakennesuunnittelulla” ja valitulla strategialla voidaan luoda hyvä ja selkeä pohja tuloksellisuudelle jo toiminnan alussa.

Mutta kehitystyötä tarvitaan silti! Mainonnan täytyy mukautua sesonkivaihteluun, kilpailutilanteen muutoksiin ja mainostajan kenties muuttuvaan tarjontaan. Jonkun täytyy myös olla “pulssilla” jatkuvasti tunnistaakseen milloin täytyy reagoida.

Pidä mainostilin omistajuus: Google Adsissa mainonnan laatu ja mainostilin itsensä historia ovat yksi tuloksellisen mainonnan kulmakivistä. Järjestelmä palkitsee pitkäjänteisestä kehitystyöstä – käytännössä mainoshuutokaupassa saa silloin hyvän sijoituksen hakutulossivulla edullisemmin.

Solmiessa sopimusta palveluntarjoajan kanssa kannattaa siis olla tarkkana! Mainostilin on oltava mainostajan omistuksessa ja hallinnassa. Jos sopimus palveluntarjoajan kanssa päättyy, tilin täytyy jäädä mainostajalle. Mainostilin laatuhistoria ulottuu parhaimmillaan vuosia taaksepäin.

Budjetoi joustavasti: Hakusanamainonta on parhaimmillaan loistava sijoitus, jossa yksi sijoitettu euro tuottaa lähes samantien monta euroa takaisin. Jos niin on, eli voit todentaa mainonnan vaikutuksen myyntiin, kannattaa budjetoida joustavasti.

Eli jos tuotto on riittävän hyvä, älä jätä leikkiä kesken ja tyydy kiinteään kuukausibudjettiin. Kun myynti käy, kannattaa laittaa lisää pökköä pesään.

Opi itsekin samalla: Nykyisin on yleistä, että moni yritys hoitaa hakusanamainonnankin omin voimin ja hankkii osaamista in-house. Riippumatta siitä toimitko kumppanin kanssa, vai johdatko in-house -tiimiä, joka tapauksessa on hyvä tietää hakusanamainonnan toimintaperiaatteista ja sen operoinnin nyansseista riittävästi.

Sitten toiminnan kehityksestä keskustelu palveluntarjoajan kanssa on helpompaa ja pystyt itsekin arvioimaan miten homma sujuu. Siksi itseopiskelu ja kouluttautuminen kannattaa – palveluntarjoajasi varmasti perehdyttää myös mielellään, sillä valveutunut asiakas on hyvä asiakas.

Hakusanamainonnan hinta

Kuinka paljon hakusanamainontaan kannattaa käyttää rahaa? Teknisesti ajatellen investoinnin suuruuden voi valita vapaasti muutamasta eurosta ylöspäin. Mutta mikä on mielekäs summa, mistä kaikesta siinä täytyy maksaa ja miten?

Käytännössä maksaa täytyy 2 asiasta: mediasta ja työstä.

Kun Google Ads-kampanja startataan täytyy sille määritellä päiväbudjetti. Järjestelmä käyttää suunnilleen tuon summan verran rahaa päivässä klikkauksiin valituilla hakusanoilla. Se on mediabudjetti – jonka voi valita vapaasti.

Työstä maksamiseen on olemassa pari erilaista mallia. Tyypillisesti palveluntarjoajalle maksetaan kiinteä summa kuukaudessa, joka sisältää käytännössä tietyn määrän työtunteja. Jotkut palveluntarjoajat taas myyvät “paketteja”, joissa osa kiinteästä summasta käytetään mediaan ja osa työhön.

Mielestäni on ostajalle selvästi parempi, kun työstä ja mediasta maksetaan erikseen. Mainostajan täytyy voida esimerkiksi nostaa mediabudjettia niin, ettei työstä tarvitse maksaa automaattisesti enemmän. Työ- ja mediakulujen tulee olla erotettu toisistaan!

Kannattaa myös arvioida onko edullisempaa ostaa hakusanamainonnan parissa tarvittava työ ulkoa vai tehdä se omin voimin.

Entä mediasta maksaminen? Hakusanamainonnassa veloitetaan silloin, kun joku klikkaa mainosta. Mittayksikkö on silloin klikkihinta, cpc, eli cost per click. Klikkihinnan suuruus riippuu monesta tekijästä. Google Ads (kuten myös Bing Ads) on huutokauppajärjestelmä. Mainostajat asettavat hintatarjouksia yleisön tekemistä hauista ja korkein tarjous voittaa ensimmäisen mainospaikan.

Hakusanamainonnassa huutokauppaan vaikuttaa moni muukin asia mainostajan hintatarjouksen lisäksi. (Ja hintatarjoustenkin asettaminen on nykyisin pitkälti automatisoitu, joskin hinnan asettaminen 0,01 € tarkkuudella itse on mahdollista myös.) Esimerkiksi mitä pitkäjänteisempää työtä mainostaja on tehnyt mainonnan optimoinnin parissa, sitä varmemmin se pärjää huutokaupassa ja voi saada klikkauksia edullisemmin.

Merkittävä tekijä on myös kilpailutilanne toimialalla: jos samoista hakusanoista kilpailee monta mainostajaa suurilla budjeteilla klikkihinnat nousevat. Jos kilpailua on vähän, saa klikkauksia halvemmalla. Käytännössä klikkihinnat voivat vaihdella noin 0,10 €:sta useisiin euroihin. Maailmalla kilpailluimpien ja rahakkaiden toimialojen klikkauksista voi joutua maksamaan jopa yli 100 dollaria per klikki! (Silloin mainostaja todennäköisesti käyttää paljon resursseja itse sivuston hiomiseksi mahdollisimman myyväksi.)

Paljonko hakusanamainontaan sitten kannattaa sijoittaa? Sen arvioimiseksi täytyy tutustua muutamaan asiaan: hakujen määrään toimialalla, kilpailutilanteeseen, toteutuvaan klikkihintaan ja (jos mittaaminen on mahdollista) toteutuneeseen konversiohintaan.

Alkuun pääsee laskemalla arvion Googlen kertomien hakumäärien perusteella – ja kokeilemalla. Google Ads näyttää kilpailutilanteen valituilla hakusanoilla. Mainostaja näkee kuinka suuren osuuden kaikista käyttöön valituilla hakusanoilla tehdyistä hauista hän tavoittaa – ja ketkä muut niillä mainostavat myös. Jos osuus on pieni, voi mainostaja budjettia kasvattamalla tavoittaa enemmän mahdollisia asiakkaita.

Edistynyt mainostaja pyrkii toki mittaamaan merkityksellisiä tuloksia, esimerkiksi liidien tai myyntitapahtumien määrää. Silloin täytyy määritellä se summa, joka yhdestä tuloksesta kannattaa maksaa. Jos markkinassa on tilaa, eli hakuja on tarjolla enemmän, voi budjettia nostamalla selvittää saako siten enemmän kauppaa samalla hinnalla per konversio.

Miten hakusanamainontaa voi kohdentaa

Hakusanamainonnan kohdentamisessa pääasia ovat tietenkin hakusanat: mainokset kohdennetaan niihin hakuihin, jotka liittyvät tarjottavaan palveluun.  Kohdennusta voi kuitenkin ohjailla ja tarkentaa myös muilla kriteereillä. Esimerkiksi:
  • Sijainti: Hakuja poimitaan vain tietyiltä maantieteellisiltä alueilta. Kriteerinä voi olla vaikka maa, kaupunki, kunta, tai säde tietyn pisteen ympärillä.
  • Demografiset määreet: Mainokset voi kohdentaa hakuja tekeville esimerkiksi iän ja sukupuolen mukaan. Tieto noista tekijöistä perustuu ennenkaikkea siihen, mitä käyttäjät itse ovat itsestään kertoneet Google-tiliensä asetuksissa. Siksi tämä tieto ei välttämättä ole aina huipputarkkaa.
  • Yleisöt: Yleisö tarkoittaa tässä tapauksessa tietyt kriteerit täyttävää internetin käyttäjien joukkoa, jonka Google on paketoinut yhteen. Yleisö voi olla esimerkiksi mainostajan sivustolla jo käyneitä – eli re-targetointiyleisö.
Koska Google seuraa internetin kävijävirtoja valtavalla määrällä sivustoja ja päätelaitteita se pystyy analysoimaan ihmisten käyttäytymistä ja muodostamaan myös esimerkiksi kiinnostuksenkohdeyleisöjä. Eli hakusanamainontaan voi poimia vain esimerkiksi lemmikkituotteista kiinnostuneiden ihmisten haut tuollaisen yleisön perusteella. Se voi olla järkevää esimerkiksi silloin, jos tarjolla on vaikkapa hotellihuone, johon lemmikit ovat tervetulleita. Mainostaja voi poimia hotellihuone -haut vain sellaisilta ihmisiltä, joiden toiminta – esimerkiksi lemmikkitarvikkeiden verkkokauppojen selailu – viittaa siihen, että heillä on lemmikki.

Hakusanamainonnan optimointi

Jos olet ostanut hakusanamainontaa palveluna mediatoimistolta tai muulta kumppanilta olet todennäköisesti kuullut puhuttavan mainonnan optimoinnista. Mitä se oikeastaan tarkoittaa?

Se tarkoittaa mainonnan jatkuvaa kehitystä ja tuloksellisuuden parantamista. Jos uusi mainostaja aloittaa hakusanamainonnan, se ei yleensä ole parhaimmillaan välittömästi startin jälkeen. Hyvin tulosten saavuttaminen kestää hetken – ja parhaimmassa tapauksessa kasvu jatkuu myöhemminkin!

Mitä hakusanamainonnan optimoimiseksi voi tehdä? Tässä joitakin esimerkkejä…

Mainostekstien kehitystä: Mainosteksti joka välittää tunteen siitä, että nyt on löytynyt juuri se mitä etsitään on se mistä kaikki alkaa. Mutta saattaa vaatia kokeiluja ennenkuin mainostaja löytää sen “koukun”, joka toimii parhaiten. Mainostekstejä täytyy siis aika-ajoin uudistaa ja tarkkailla tunnusluvuista mikä toimii.

Hakusanojen ryhmittelyä uudelleen: Eri hakusanojen tai tarkempien hakulauseiden variaatioiden takana voi olla erilaisia tarpeita.

Eri tarpeisiin vastataan erilaisin viestein, eli mainostekstin täytyy vastata juuri hakusanojen indikoimaan tarpeeseen. Silloin hakusanoja täytyy ryhmitellä eri mainosryhmiin, jolloin niille voidaan luoda omat mainostekstit.

Usein yksi hakusana esiintyy useassa erilaisessa hakulauseessa, jolloin nuo hakulauseet voi olla järkevää erotella omiin mainosryhmiinsä, jolloin niihin voi vastata täsmällisellä mainostekstillä.

Epärelevanttien hakujen karsimista: Usein tietty hakusana, varsinkin jos se on hyvin yleisluontoinen, monitulkintainen ja voi liittyä moneen asiaan, näyttää mainoksia lukuisissa erilaisissa hauissa.

Osa niistä voi olla täysin epärelevantteja. Esimerkiksi jos hammaslääkäri mainostaa hakusanalla “Hammaslääkäri” voi tarkka hakulause olla esimerkiksi “hammaslääkärin palkka” tai “hammaslääkäriksi opiskelu”.

Uusia asiakkaita tavoitteleva hammaslääkäri voi silloin sulkea nuo haut pois, jolloin mainonnan suorituskyky paranee, kun sellaiset kontaktit jotka eivät juuri sillä hetkellä etsi hammaslääkärin palvelua jäävät pois.

Kohdennuksen tarkentamista yleisöjä käyttämällä: Kohdennusta voi tarkentaa käyttämällä myös edellä mainittuja yleisöjä. Mainostaja voi esimerkiksi tavoitella hakuja vain tiettyyn yleisöön kuuluvilta käyttäjiltä.

Tai hän voi tavoitella yleisöä, johon kuuluvat todennäköisesti ovat mainostajan tarjonnasta kiinnostuneita, voi painottaa mainonnassa ns. Bid modifierin avulla.

Se tarkoittaa sitä, että järjestelmässä voi määritellä että haluaa maksaa ko. yleisöön kuuluvasta kontaktista halutun prosentin verran enemmän mainostajien välisessä “huutokaupassa”.

Konversioseurannan tarkentamista: Yleensä konversiolla tarkoitetaan ostosta verkkokaupasta, yhteydenottopyyntöä tai jotain hyvin konkreettista tapahtumaa.

Konversioksi voi kuitenkin asettaa myös “pehmeämpiä” asioita, kuten vaikka uutiskirjeen tilaamista tai tietyn sisällön lukemista todennetusti. Tällaisten “kevytkonversioiden” määrittely auttaa tarkentamaan kohdennusta niihin, jotka ovat täysin kylmää yleisöä kiinnostuneempia aiheesta, mutta eivät ole vielä ihan valmiita asiakkaiksi.

Konversioseurannan tarkentaminen näin on kannattavaa erityisesti silloin, kun asiakkaan polku ensimmäisestä käynnistä verkkosivustolla solmittuun asiakkuuteen on pitkä ja monivaiheinen.

CPA-tavoitteiden asettamista: On liiketoiminnallisesti olennaista määritellä paljonko yhdestä liidistä tai ostotapahtumasta kannattaa maksaa. Jos konversioseuranta on kunnossa ja kauppa jo käy jossain määrin kannattaa tuo cost per action-tavoitehinta laskea ja asettaa hakusanamainontaan tavoitteeksi.

Silloin Google Adsin järjestelmä itse pyrkii “poimimaan rusinoita pullasta” ja tarkentamaan kohdennusta sellaisiin kontakteihin, jotka Googlen tekoälyn mukaan todennäköisemmin täyttävät tavoitteen. Silloin maksamalla vain “paremmista kontakteista” järjestelmä voi pyrkiä pitämään kiinni maksimi-konversiohinnasta.

Hakusanamainonnan terminologiaa

Hakusanamainonta on varsin laaja ja monimutkainenkin kokonaisuus. Siihen liittyy paljon termejä ja käsitteitä, jotka kuvaavat esimerkiksi Google Adsin ominaisuuksia ja mainonnan suorittamiseen liittyviä toimintatapoja.

Tässä joitakin esimerkkejä aiheeseen liittyvästä termistöstä…

SEM, SEA, hakusanamainonta:  Nämä termit tarkoittavat samaa, eli hakusanamainontaa. SEM on lyhenne englanninkielisistä sanoista Search Engine Marketing. SEA:lla tarkoitetaan Search Engine Advertisingiä, eli maksettua hakusanamainontaa.

Joskus SEMiin halutaan sisällyttää myös esimerkiksi hakukoneoptimointi niinikään markkinointitoimepiteenä ja maksettu mainonta halutaan erotella kaikesta markkinoinnista käyttämällä termiä Search Engine Advertising. Väitän kuitenkin, että nimenomaan SEM on vakiintunein lyhenne hakusanamainonnalle. Hakukoneoptimoinnin vakiintunut lyhenne on SEO, eli Search Engine Optimization.

Mainostili: Esimerkiksi Google Ads-mainostili, jonne kampanjat, hakusanat ja mainokset luodaan. Mainostilille voi lisätä useita käyttäjiä – tai tilin voi antaa kumppaniyrityksen hoitoon.

Google Ads Manager Account / MCC: Jos hakusanamainontaasi hoitaa kumppaniyritys se käyttää todennäköisesti ns. MCC-tiliä, jonka nykyinen nimi on itse asiassa Google Ads Manager Account. Se on mediatoimistoille Google Ads “pääkeskus”, jonka alle on koottu kaikkien eri mainostajien mainostilit. Jos mainostili kytketään mediatoimiston Manager-tiliin

PPC: Kattotermi kaikelle klikkipohjaiselle mainonnalle. PPC on lyhenne sanoista pay per click, mikä viittaa hinnoitteluun: mainonnassa maksetaan toteutuneista klikkauksista, eikä esimerkiksi mainosnäyttöjen määrästä.

CPC: Cost per click, eli yhden klikkauksen hinta. Cpc on olennainen mittari, joka kertoo hakusanamainonnan tuottaman kävijävirran hinnan. Hintataso vaihtelee toimialoittain: jos toimialalla on paljon kilpailua, klikkihinta nousee. Mainostaja voi vaikuttaa klikkihinnan kehitykseen optimoimalla mainontaa: Google Adsin järjestelmä myöntää hyvin hoidetulle mainostilille korkeammat laatupisteet mainoshuutokaupassa ja korkeiden laatupisteiden ansiosta mainostaja saa klikkauksia halvemmalla.

(Termistö täydentyy…)

Kysy mitä vain hakusanamainonnasta!

Kysy mitä vain hakusanamainonnasta!

Tarvitsetko apua tai hyviä vinkkejä hakusanamainonnan kehittämiseen? Ota yhteyttä, voin auttaa tavalla tai toisella. Pieni sparrailuhetki ja pari hyvää vinkkiä ei maksa mitään! 

Yhteystiedot
juliushjansson@gmail.com
+358 40 186 5278